Produkty

•    Betóny

C8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22 – S3
C12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax22 – S3
C16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C35/45 – XC4, (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C40/50 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3
C45/55 – XC4 (SK) – Cl 0,2 – Dmax16 – S3


•    Štrkopiesky

Frakcia    Použitie
0-4
0-8
Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, spĺňa normu
aj do špeciálnych betónov
0-22
0-16
Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12/15

4-8
8-16
Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu do triedy
max. B35, vodotesný betón
16-22
16-32
Kamenivo 16-63 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod
cesty, okrasné násypy a ukážkové architektonické práce
0-32
0-63
Podsypový štrkopiesok na spevnenie stavebných plôch

 

•    Drvené kamenivo

Frakcia    Použitie
0-4 Drvený výpenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané
4-8
8-16
Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva
namiesto štrkopiesku
12-22
16-32
Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch

32-63
63-120
Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácií,
zásypov a na spevnenie nesúdržných násypov
0-32

Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácií, atď.

 

•    Zemina
•    Piesky