Služby

-    Ťažba štrkopiesku, triedenie a predaj konečnému spotrebiteľovi našimi vozidlami
-    Zemné práce – výkopy, násypy a presun materiálu po stavbe, výkop základových pásov, bazénov, čističiek odpadových vôd, elektrické prípojky, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky
-    Búracie a demolačné práce s použitím hydraulického kladiva
-    Nákladná doprava
-    Doprava sklápacími vozidlami o objeme 16 m³ a 24m³
-    Prenájom strojov spolu s obsluhou
-    Mobilná linka na triedenie kameniva
-    Recyklácia stavebného materiálu
-    Uskladnenie výkopovej zeminy